НАШІ ПОСЛУГИ :

Фізична охорона майна, розробка та втілення охоронних режимів

Охоронне підприємство ТОВ «В.С.Б.-ЦЕНТР» пропонує організацію охоронного режиму та охорону майна на підприємствах з повною матеріальною відповідальністю, силами спеціально підготовленого охоронного складу, оснащеного необхідними технічними засобами охорони.

Створені нами охоронні режими дозволяють забезпечувати збереження матеріальних цінностей на всіх етапах їх використання підприємством, упорядкувати пропускний режим, контролювати дотримання вимог всереденіоб'єктових режимів, надавати Замовнику дані про рух громадян, техніки і матеріальних цінностей на території об'єкту, що охороняється. Режими обслуговуються мінімально допустимою кількістю сил і засобів, персоналом охорони, які пройшли спеціальне навчання і мають робітничу кваліфікацію «Охоронник», підтверджену свідоцтвом державного зразка.

Охоронний склад проходить додаткову підготовку з охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, що і дозволяє виявляти, реєструвати і припиняти порушення встановлених на об'єкті вимог охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки

Для підвищення якості несення служби, нами застосовується система багатоступінчастого контролю якості послуг, що надаються.

При виконанні договірних зобов'язань гарантуємо:

 • розробку (з урахуванням умов підприємства) службової документації, що регламентує пропускний та внутрішньо-об'єктовий режими;
 • забезпечення збереження майна і товарно-матеріальних цінностей, з повною матеріальною відповідальністю;
 • здійснення сумлінного пропускного режиму на КПП;
 • контроль за дотриманням громадянами всередині об'єктового режиму, Правил внутрішнього трудового розпорядку, пожежної безпеки на території, що охороняється;
 • оперативне реагування під час виникнення надзвичайних ситуацій;
 • складання щодобових звітно - аналітичних довідок про рух автотранспортних засобів, переміщення матеріальних цінностей, виявлені порушення та затриманих осіб, з подальшою передачею їх представникам Замовника..

Діяльність охорони «ВСБ» буде здійснюватися тільки в інтересах особи яка підписала договір, що позбавляє можливості змови з персоналом підприємства, і розмежовує функції посадових осіб і підрозділів, що беруть участь в питаннях забезпечення збереження майна.

Вартість послуг договірна і як правило відповідає наявному бюджету Замовника.

Додаткову інформацію про нас можна отримати за телефонами :

(066)069-03-81,
(0626)48-82-81.

Перевага запропонованої послуги з охорони від ВСБ:

 • Ретельний підбір працівників охоронного складу.
 • Здатність екстреної заміни будь-якого з охоронників.
 • Незалежність охоронників від персоналу Замовника.
 • Контроль за дотриманням встановлених на об'єкті правил внутрішнього розпорядку та пожежної безпеки.
 • Цілодобовий гласний та негласний контроль за роботою охоронного складу.
 • Повна матеріальна відповідальність за шкоду заподіяну з вини працівників Виконавця.
 • Повна матеріальна відповідальність за збереження майна, переданого під охорону по спеціальному журналу.